Follow

Какви ферми приема farmhopping?

Всички ферми, които използват отговорни фермерски методи и се борят за устойчивост, са добре дошли на борда. Важно е фермата да поддържа адекватна инфраструктура като пасища, кошари, млечни съоръжения и т.н.

Не приемаме ферми за масово производство или такива, които използват стандартни методи на производство. Не приемаме ферми, които използват тежки химически пестициди и хербициди.

 

0 Comments

Please sign in to leave a comment.