Follow

Какво е farmhopping?

farmhopping е глобална онлайн платформа, която скъсява разстоянието между фермите с
устойчиви практики и отговорния потребител. Фермите могат да създават профили
в платформата, чрез които да предоставят и получават знания, да изграждат общност около себе
си и да търсят финансиране, като се отплащат по различен начин – чрез продукция от фермата,
сувенири, безплатен престой и т.н. От другата страна са т.нар. фармхопъри – хора, които се
интересуват от храната и заобикалящата ги среда и са готови да полагат усилия за развитието на
отговорното и устойчиво земеделие. Фармхопърите също могат да създават профили в
платформата, да споделят знания, да финансират ферми по избор и да получават нещо в замяна.
Основната идея на farmhopping е да се даде онлайн шанс на хората, които имат желание, но не и
физическата възможност, да помогнат за развитието на една устойчива ферма.
Прочетете повече за нашата идея.

0 Comments

Please sign in to leave a comment.