Follow

Изследва ли се месото?

Да.

Всички животни в публикуваните на сайта ни ферми, са под постоянен ветеринарен контрол.

Също така, месото се обработва в лицензирани кланици, които са длъжни и взимат проби за заболявания.

0 Comments

Article is closed for comments.